Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 1-36 จบ ซับไทย

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 1-36 จบ ซับไทย

 

 

มาซารุ ที่เสียพ่อไปและทิ้งมรดกไว้จำนวน 1.8 หมื่นล้านเยน ทำให้เขาเกือบถูกฆ่าเพื่อชิงมรดก แต่ได้รับการช่วยเหลือจาก ชิโรกาเนะ สาวผมเงินผู้ใช้หุ่นเชิด ชะตากรรมได้พาให้ มาซารุ พัวพันกับเรื่องราวของหุ่นเชิดในอดีตกว่า 200 ปีก่อน

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 1-36 ซับไทย จบแล้ว

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 01 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 02 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 03 ซับไทย

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 04 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 05 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 06 ซับไทย

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 07 ซับไทย

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 08 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 09 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 10 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 11 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 12 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 13 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 14 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 15 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 16 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 17 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 18 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 19 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 20 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 21 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 22 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 23 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 24 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 25 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 26 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 27 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 28 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 29 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 30 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 31 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 32 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 33 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 34 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 35 ซับไทย 

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 36 ตอนจบ ซับไทย 

แสดงความคิดเห็นจ้า